Технологическая подготовка производства | Конструкторская подготовка производства | Clobbi
Заказать звонок Заказать презентацию Задать вопрос

Конструкторська та технологічна підготовка виробництва

Починати роботу в Clobbi потрібно із вводу нормативно-довідкової інформації (НДІ) – це основа роботи з сервісом. Більшість даних має бути додано до попередньо заповнених довідників, що мінімізує або виключає імовірність дублювання інформації з різних джерел.

 

Конструкторська підготовка виробництва, друк конструкторських специфікацій

 

Створення електронного реєстру специфікацій на продукцію, що випускається підприємством (BOM — Bill of Materials стандарту MRPII) – головна задача, яку вирішує конструкторська підготовка виробництва. Цю роботу виконують, зазвичай, співробітники конструкторських відділів. Хоча, залежно від розподілу функцій на конкретному підприємстві цим можуть займатися співробітники технологічних відділів і відділів планування виробництва.

 

Які цілі має технологічна підготовка виробництва?

 • Удосконалення якості продукції, що виробляється;
 • Можливість запровадження нових технологій виробництва;
 • Зниження собівартості продукції за рахунок постійного вдосконалення конструкції виробів, пошуку оптимальних шляхів використання виробничих ресурсів;
 • Можливість у процесі виробництва використати продукцію існуючих стандартів, а також напівфабрикатів в уніфікованому форматі;
 • Забезпечення подальшого обслуговування виробленої продукції чи обладнання;
 • Поліпшення умов дотримання техніки безпеки та охорони праці на виробництві;
 • Забезпечення умов кращого використання ресурсів виробництва;
 • Використання прогресивних методів виробництва;
 • Підвищення конкурентоспроможності обладнання, приладів або інших виробів, що випускається;
 • Збільшення обсягів виробництва, кількості партнерів та покупців продукції, що випускається.

 

 

Які етапи включає технологічна підготовка виробництва?

 • Розробка проектного завдання;
 • Випробування дослідних зразків;
 • Розробка робочого проекту;
 • Випробування перших виробів (дослідних виробів);
 • Доопрацювання конструкції згідно з результатами випробувань, якщо необхідно;
 • Оформлення робочого проекту, внесення до нього уточнень;
 • Перевірка проекту відділом технологічної підготовки виробництва.

 

Відправним пунктом у процесі підготовки виробництва є складання технічного чи проектного завдання. Відповідно до поставленого завдання підбираються найбільш зручні та економічно виправдані шляхи модернізації виробничого процесу.

 

Вибір варіантів вирішення виробничого завдання обґрунтовується даними техніко-економічного аналізу. Вибраний варіант в обов’язковому порядку проходить схвалення і приймається як основа виконання поставленої конструкторської задачі.

 

Розробка та ведення документації здійснюється відповідно до державних або міжнародних стандартів, що стосуються не тільки процесу виробництва, а й вимог щодо оформлення документації.

 

Програмне забезпечення для процесу технологічної підготовки виробництва

Clobbi надає програмне забезпечення для конструкторської підготовки виробництва, використання якого значно прискорює процес підготовки проектної документації, певною мірою спрощуючи його.

Раніше розробка проектної документації для технологічної підготовки виробництва здійснювалася шляхом складання паперових креслень, які готували інженери.

Сьогодні векторні програми та програми для моделювання дозволяють отримувати тривимірні зображення вузлів та деталей, використовувати різні обчислювальні алгоритми, редагувати отримані зображення, використовувати уніфіковані елементи, а також зберігати отриманий результат та вносити до нього зміни.

Програми дозволяють отримувати різні формати креслень, без яких неможлива технологічна підготовка виробництва, і навіть інтегрувати різні формати креслень.

Використовувати такі програми можуть як самі виробничі підприємства, і конструкторські бюро.

Робота з конструкторськими специфікаціями забезпечує такі можливості:

 • Формування конструкторських специфікацій, які у системі, відповідно до стандартами (ЕСКД). 
 • Друк (при необхідності) специфікацій та відомостей;
 • Формування групових специфікацій за формами А, Б та Р;
 • Специфікації основного та допоміжного виробництва, конструкторські, технологічні, ремонтні;
 • Підтримка альтернативних складів специфікацій та періодів їхньої дії.

Робочий стол для цієї ролі конструктора виглядає так.

5

 

Основні функції до роботи – реєстр специфікацій, склади виробів.

Головна мета конструкторської підготовки виробництва — створення та підтримання в актуальному стані специфікацій на всі вироби. Починати наповнення електронної бази специфікацій необхідно з найпопулярніших виробів з погляду обсягів виробництва/продажів.

 

Фото - Технологическая подготовка производства

Строки конструкторской спецификации в сервисе Clobbi

Конструктор може надрукувати стандартні форми ведення специфікації (наприклад, форму А)

Фото - Технологическая подготовка производства

Конструкторская спецификация, полученная из сервиса Clobbi


Смотреть видео-инструкцию по формированию спецификаций

Технологічна підготовка виробництва, друк альбомів технологічних процесів

 

Основним завданням технологічної підготовки виробництва є забезпечення актуальної та єдиної для всіх служб підприємства технологічної інформації, а саме, формування багаторівневих складів виробів (виконання розузловування виробів).

Формування маршрутної/операційної технології виготовлення кожної деталі/складальної одиниці (ДСЄ) із зазначенням послідовності операцій, норм витрати матеріалів, норм використання обладнання та норм часу.

У системі Clobbi можуть бути сформовані різні склади на різних етапах життєвого циклу виробів. Такі як товарна специфікація / опитувальний лист / переддоговірний склад виробу, договірний склад виробу, конструкторський та/або технологічний склад виробу, плановий склад виробничого замовлення та інші вироби. На більшості підприємств для виробничого планування використовується конструкторсько-технологічний склад кожного виробничого замовлення, який може відрізнятись від базового складу виробу, тобто. бути модифікацією базового виробу. Приклад складу виробу знаходиться на малюнку нижче.

Фото - Технологическая подготовка производства

Технологический состав изделия

Смотреть видео-инструкцию по формированию составов изделий

Конструкторська підготовка виробництва скорочення часу дає можливість сформувати склад виробу, використовуючи інтеграцію Clobbi і САПР, виконавши імпорт складу виробу безпосередньо з 3D-моделі, спроектованої у CAD-системі.

Технологічна підготовка виробництва вимагає запровадити маршрутні та операційні технологічні процеси. Для цього спочатку необхідно заповнити довідкову технологічну інформацію (види робіт, операції, обладнання, професії) і потім запровадити техпроцеси. Після введення кожного техпроцесу можна роздрукувати альбом техпроцесів відповідно до ЕСТД (у складі титульного листа, різних маршрутних та операційних карток, карток ескізів, відомостей оснащення). Враховуючи те, що система Clobbi дозволяє працювати на Android-планшетах та смартфонах при отриманні завдань робітниками, рекомендується записувати відеоролики виконання кожної технологічної операції та розміщувати їх у відповідних техпроцесах.

 

Фото - Технологическая подготовка производства

Быстрый ввод техмаршрута из состава изделия

Цей метод введення техмаршрутів є укрупненим і вимагає додаткового контролю через інтерфейс розробки.

Смотреть видео-инструкцию «Быстрый ввод техмаршрута через состав изделия»

Для більш детального опису операцій технологічного маршруту використовується інтерфейс розробки техмаршруту, в якому доступні режими заповнення та перерахунку норм, а також можливе прив’язування додаткових форм друку технологічної документації.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Интерфейс разработки техмаршрута

Після опису технологічного маршруту, за потреби, можна вивести маршрутну картку на друк.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Форма печати маршрутной карты

Смотреть видео-инструкцию по вводу технологических маршрутов

 

Аналіз повноти та якості конструкторської та технологічної документації на виріб

Повноту обробки виробу можна проаналізувати за допомогою режиму тестування комплектності технічної документації. Він допомагає вчасно виявити нерозузловані складальні одиниці, відсутність подетальної норми витрати матеріалу та ін.

Для багатьох підприємств дуже актуальні питання заміни матеріалів або покупних комплектуючих, які не повністю збігаються з матеріалами, закладеними конструктором або технологом. Щоб заміна була можлива, необхідно заповнити відповідний реєстр. Після затвердження заміна стає доступною всім зацікавленим ролям – постачальникам, комірникам, планувальнику та ін.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Тестирование комплектности технической документации

Смотреть видео-инструкцию «Тестирование комплектности технической документации»

Для многих предприятий очень актуальными являются вопросы замены материалов или покупных комплектующих, которые не полностью совпадают с материалами, заложенными конструктором или технологом. Чтобы замена была возможна, необходимо заполнить соответствующий реестр. После утверждения замена становится доступна всем заинтересованным ролями – снабженцам, кладовщикам, планировщику и др.

Смотреть видео-инструкцию по работе с разрешениями на замену материалов

Технологам також доступні для розрахунків та аналізу норми різних типів. Частина заповнюється під час створення технологічних маршрутів і може бути зручніше представлена ​​в функціоналі «Норми. Загальний виклик». Наприклад, можна швидко знайти всі деталі, що виготовляються з певного матеріалу, або всі ДСЄ, обробка яких відбувається на певному устаткуванні.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Друга частина типів норм називається зведеними. Вони заповнюються розрахунками за складами виробів і відповідних норм, що вводяться. В результаті отримуємо, наприклад, зведені норми витрати матеріалів та комплектуючих виробу.

Фото - Конструкторская подготовка производства

 

Нормативно-довідкова інформація

Читать о НСИ »

Основой нормативно-справочной информации являются перечисленные ниже справочники, заполнять которые рекомендуется в указанной последовательности. Также рекомендуется выделить на предприятии сотрудника (или группу сотрудников) для заполнения и дальнейшего поддержания этих справочников.

Фото - Конструкторская подготовка производства

 

Справочник подразделений предприятия

 

В данный справочник необходимо ввести перечень основных подразделений Вашего предприятия (складов, цехов, участков, филиалов, отделов, …). Для упрощения Вашей работы в стартовом комплекте системы поставляется уже заполненный справочник. Вам необходимо привести его в соответствие со структурой Вашего предприятия.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Смотреть видео по работе со справочником подразделений

 

Справочник персонала предприятия

 

В данный справочник необходимо ввести данные о персонале, задействованном в работе с Clobbi (конструкторы, технологи, руководители, рабочие, кладовщики…). Для упрощения Вашей работы в стартовый комплект Clobbi включен уже заполненный справочник. Вам необходимо добавить в справочник Ваших сотрудников по образцу уже имеющихся записей.

Смотреть видео по работе со справочником персонала

 

Справочник контрагентов (покупателей и поставщиков)

 

В данный справочник необходимо ввести перечень основных покупателей продукции и поставщиков материалов.

Смотреть видео по работе со справочником организаций

Фиолетовая кнопка центрСмотреть видео по добавлению контактных лиц организаций

 

Справочник (классификатор) производственных ресурсов

 

Данный справочник является центральным в системе. В него необходимо ввести все производственные ресурсы: продукцию, изделия, полуфабрикаты, детали, сборочные единицы и их модификации, материалы, сырье, стандартные изделия, инструменты, оборудование, оснастку, нормативно-техническую документацию и т.д.

При работе с данным справочником в системе Clobbi реализованы следующие функции:

 • Поддержка иерархической и фасетной кодировок при формировании классификатора:
  • Иерархическая классификация до 14 уровней вложенной иерархии
  • Фасетная классификация внутри групп ресурсов. При этом создаются произвольные фасеты с указанием допустимых значений (например, фасета «Марки стали» и перечень марок или фасета «Класс прочности метизов» и перечень классов прочности и т.д.)
  • Автоматическое формирование кодов производственных ресурсов по заданным параметрам и значениям фасет
 • Поддержка до шести единиц измерений для каждого кода и коэффициентов перевода различных единиц измерений
 • Управление информацией в классификаторе о типопредставителях, аналогах по материалам, полуфабрикатам, деталям и сборочным единицам
 • Формирование наименований производственных ресурсов согласно заданным стандартам и формулам расчета
 • Регистрация конструкторских характеристик в базе данных (например: длина, ширина, толщина покрытия, вес детали и т.д.)
 • Управление целостностью классифицируемой информации, поддержка каскадных корректировок информации
 • Управление доступом и зонированием конструкторско-технологических служб по группам ресурсов и ролям пользователей при доступе к классификатору
 • Поддержка мультиязычности классификатора. В настоящий момент поддерживаются английский, русский и украинский
 • Поддержка корпоративности классификаторов: согласование классификаций различных предприятий и задание различных характеристик предприятий для единого корпоративного кода ресурса
 • Регламентные процедуры введения классификаторов — управление процессами согласования, добавления и изменения номенклатуры материалов, деталей, полуфабрикатов, оснастки …

Для упрощения Вашей работы в стартовый комплект системы включен уже заполненный общемашиностроительный справочник, содержащий более 1000 фасет, которые охватывают практически все основные материалы для большинства промышленных предприятий. Вам необходимо добавить в справочник Ваши изделия, сборочные единицы и полуфабрикаты, специализированные материалы и оборудование.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Рекомендуется первоначальное заполнение справочника Вашими данными выполнить с помощью данной функции однократно и с большой тщательностью. Возможность пополнения данного справочника и далее предусмотрена в следующих функциях системы.

Фото - Конструкторская подготовка производства

Смотреть видео по работе с классификатором ресурсов

Ресурсы, применяемые в составе готовой продукции (сборочные единицы, детали, материалы и покупные комплектующие изделия), могут быть добавлены в классификатор ресурсов на основании заранее описанного алгоритма при импорте данных из 3D-модели изделия, разработанного в CAD-системе.

После того, как выполнена конструкторская и технологическая подготовка производства продукции, можно приступать к производственному планированию и учёту в производстве.

 

Рекомендуем также ознакомиться с другими разделами:

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
 • Замоити
Ваш запрос на обратный звонок отправлен! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Ваш вопрос отправлен! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо за обращение! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время, чтобы согласовать дату, время и формат презентации

Ваш запит надіслано! Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом